strona główna
Zakres prac

Referencje

Serwis

Kontakt

 
 
 
Kategoria
 
Oddymianie
Zabezpieczenie stali
Drzwi przeciwpożarowe
Przeszklenia ogniochronne
Bramy przesuwne
Kanały wentylacyjne
Przepusty instalacyjne
Świetliki dachowe
NOWOŚĆ
 
 
Podkategoria
 
Przepusty instalacji elektrycznych
Przepusty rur stalowych
Przepusty instalacyjne rur palnych
Kanały kablowe
 
 
Nasze recenzje
UniCollar do jednostkowego stosowania w budownictwie
Promastop UniCollar jest doskonałym materiałem umożliwiającym zastosowanie w sytuacjach przepustów ...


więcej recenzji
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mailstrona główna   forum   e-mail 
Przepusty rur stalowych

Przejścia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego EI 120

Aprobata techniczna ITB: AT – 15 – 5730/2002

Aprobata techniczna ITB: AT – 15 – 5730/2002

Certyfikat zgodności: ITB nr 0949/W

Dane techniczne:

1. Zaprawa ogniochronna PROMASTOP®MG III

2. Masa ogniochronna PROMASTOP® - Coating, d » 2m

3. Strop

4. Ściana

5. Rura niepalna

Zalety rozwiązania

-prostota wykonania

-możliwość montażu w trudno dostępnych miejscach

-klasa odporności ogniowej EI 120

-niewielki koszt wykonania

Wskazówki ogólne

Przedstawione rozwiązanie sklasyfikowane zostało w klasie odporności ogniowej EI 120 i przeznaczone jest do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych rur niepalnych przechodzących przez ściany i stropy.

Średnice zewnętrzne rur stalowych nie powinny przekraczać 160 mm, zaś miedzianych – 90 mm.

Ściany mogą być wykonane z cegły, betonu oraz betonu komórkowego. Grubość przegród powinna wynosić nie mniej niż 200 mm.

 

Detal A i B

Przejście rur niepalnych przez ścianę lub strop, wykonuje się z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP® MG III (1) pokrytej obustronnie masą ogniochronną PROMASTOP® - Coating. Masą pokrywa się również rurę na długości 400 mm z każdej strony przejścia. Grubość warstwy nałożonej masy po wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Aby otrzymać grubośc suchej warstwy równą 1 mm, należy nanieść masę PROMASTOP® - Coating w ilości 1850g/m2, co odpowiada grubośći warstwy mokrej 1400 um. 

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III

Zaprawa PROMASTOP® MG III dostarczana jest w postaci gotowej suchej mieszanki wymagającej tylko mieszania z wodą (30kg zaprawy na 6,30 l wody). Zaprawa może być przygotowana za pomocą wszelkich dostępnych maszyn do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem.  

Masa ogniochronna PROMASTOP® - Coating

Masa PROMASTOP® - Coating tworzy syntetyczną powłokę nieograniczoną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie. PROMASTOP® - Coating jest bezrozpuszczalnikową substancją o nikłym zapachu i nieszkodliwą dla środowiska. Masę można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub szpachli. Może być nakładana metodą natryskową. Warstwa grubości 2 mm jest sucha po około 4 godzinach, a po 12 godzinach osiąga pełną twardość (przy temperaturze +20 stopni C i wilgotności względnej powietrza 65%).

   ... Poleć znajomym ...Drukuj   
Strona główna | Mapa strony | Kontakt